Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

Opublikowany 2020/03/26

Gmina Konopnica informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 2020 r.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

-       konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

-       konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi zgodnie a art.5 i art.62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz.1172 z późn. zm

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki , zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

Gmina będzie realizowała wsparcie  poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.      

 Na 2020 rok został ustalony limit 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej  w świadczonej w ramach pobytu dziennego Gmina/Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy kwalifikuje do przyznania /przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020, zgodnie z zał Nr 8 do Programu.

  Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej

w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B, tel. 81 503 22 35

e mail: sekretariat@opskonopnica.pl.

Kierownik OPS w Konopnicy

Grażyna Zawadzka