Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Konsultacje prawne, wsparcie pedagogiczne i psychologiczne

PSYCHOLOG

Opublikowany 2020/04/06

KONTAKT  Z  PSYCHOLOGIEM ds. LECZENIA UZALEŻNIEŃ W KAŻDĄ ŚRODĘ 15.00- 18.00 POD NUMEREM TELEFONU

(081)  503-10-81 WEW. 29

PROSZĘ DZWONIĆ PSYCHOLOG NIE PRZYJMUJE OSOBIŚCIE DO ODWOŁANIA

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

Opublikowany 2020/03/26

Gmina Konopnica informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 2020 r.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

-       konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

-       konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi zgodnie a art.5 i art.62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz.1172 z późn. zm

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki , zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

Gmina będzie realizowała wsparcie  poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.      

 Na 2020 rok został ustalony limit 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej  w świadczonej w ramach pobytu dziennego Gmina/Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy kwalifikuje do przyznania /przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020, zgodnie z zał Nr 8 do Programu.

  Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej

w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B, tel. 81 503 22 35

e mail: sekretariat@opskonopnica.pl.

Kierownik OPS w Konopnicy

Grażyna Zawadzka

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Koronawirus - zalecenia

Opublikowany 2020/03/12

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej.

ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

UWAGA !!

Opublikowany 2020/03/11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa  apeluje do mieszkańców i klientów o ograniczenie (w miarę możliwości) osobistego stawiennictwa podczas załatwiania spraw w Ośrodku.

Zachęcamy do korzystania z alternatywnych metod komunikacji : kontaktu telefonicznego,

e-maili, za pośrednictwem ePUAPU.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość oraz stosowanie się do wszelkich zaleceń w związku z zagrożeniem.

 

Telefony do jednostki:

 

Pokój 28 tel. 81/ 440-19-54 lub 81/50-31-081 w.40

Specjalista pracy socjalnej- A. Kruk

Starszy specjalista pracy socjalnej- A. Staszewska

 

Pokój 27 tel.  81/50-31-081 w.41

Starszy specjalista pracy socjalnej- K. Jarosz

Starszy specjalista pracy socjalnej – E. Bednarczyk

 

Pokój 26  tel. 81/50-32-289 lub  81/50-31-081 w.42

Dział świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 500+

 

Pokój 24 tel.  81/50-32-235 lub 81/50-31-081 w.38

Starszy pracownik socjalny- M. Mazurek

Starszy pracownik socjalny – J. Żydek

Przeczytaj pozostałą część wpisu »