Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Druki i wnioski

Pomoc społeczna

wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności -dorośli

druk obowiązujący

Pobierz plik

wiosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia

druk obowiązujący

Pobierz plik

zaświadczenie lekarskie dla dorosłych

druk obowiązujący

Pobierz plik

zaświadczenie lekarskie dla dzieci

druk obowiązujący

Pobierz plik

wzór wniosku o pomoc

dokument obowiązujący

Pobierz plik

informacja o niezbędnych załącznikach do wywiadu osoby ubiegającej się o pomoc

dokument obowiązujący

Pobierz plik

wzór zaświadczenia o zarobkach dla potrzeb OPS osób ubiegających się o pomoc

druk obowiązujący

Pobierz plik

Dokumenty rekrutacji w ramach Zintegrowanego Systemu Wsparcia Rodzin działanie 11.2- deklaracja

druki obowiązujące

Pobierz plik

Dokumenty rekrutacji w ramach Zintegrowanego Systemu Wsparcia Rodzin działanie 11.2 wniosek

druk obowiązujący

Pobierz plik

Dokumenty rekrutacji w ramach Zintegrowanego Systemu Wsparcia Rodzin działanie 11.2 oświadczenie

druk obowiązujący

Pobierz plik

Dokumenty rekrutacji w ramach Zintegrowanego Systemu Wsparcia Rodzin działanie 11.2 ocena kwalifikalności

druk obowiązujący

Pobierz plik
 
 
 

Dodatek mieszkaniowy

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

druk obowiązujący

Pobierz plik

zaświadczenie o dochodach do dodatku mieszkaniowego z ostatnich trzech miesięcy

druk obowiązujący

Pobierz plik

 

 

Świadczenia rodzinne

wzór zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji

druk obowiązujący

Pobierz plik

wnioski o fundusz alimentacyjny

oświadczenia o dochodzie oraz o składkach zdrowotnych (zał. nr 5 i zał. nr 8) wypełniają wszystkie osoby pełnoletnie na dzień złożenia wniosku wchodzące w skład rodziny

Pobierz plik

wniosek na świdczenia rodzinne

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

wniosek na świadczenia rodzinne stary okres

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

wniosek na świadczenia rodzinne nowy okres

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

 

 

Rodzina 3+

Informacja

informacje obowiazujące

Pobierz plik

wniosek o kartę dużej rodziny

druk obowiazujay od 01 stycznia 2018 r

Pobierz plik

wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej

druk obowiazujay od 01 stycznia 2018 r

Pobierz plik

wzór oświadczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej

druk obowiazujay od 01 stycznia 2018 r

Pobierz plik

informacja o osobach,kóre będą mogły wyświetlić kartę elektroniczną na swoim urządzeniu mobilnym

druk obowiazujay od 01 stycznia 2018 r

Pobierz plik

 

 

Świadczenia wychowawcze 500+

załączniik do wniosku

druk obowiązujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

wniosek na świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

załącznik do wniosku na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

wniosek na świadczenie wychowawcze na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

 

 

Świadczenia rodzinne- świadczenie pielęgnacyjne

Oświadczenie dane osobowe

druk obowiązujący

Pobierz plik

wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na stary okres

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku o świadczenie pielegnacyjne na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na nowy okres

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku o świadczenie pielegnacyjne na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

 

 

Zasiłki rodzinne-świadczenie rodzicielskie

Oświadczenie dane osobowe

druk obowiązujący

Pobierz plik

Wniosek o świadczenie rodzicielskie

druk obowiązujący

Pobierz plik

 

 

Świadczenia rodzinne -zasiłek pielęgnacyjny

Oświadczenie dane osobowe

druk obowiązujący

Pobierz plik

wniosek o zasiłek pielęgnacyjny na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

 

 

Fundusz alimentacyjny

Oświadczenie o nauce

druk obowiązujący

Pobierz plik

wniosek z funduszu alimentacyjnego stary okres

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku fundusz alimentacyjny na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku fundusz alimentacyjny na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku fundusz alimentacyjny na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku fundusz alimentacyjny na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku fundusz alimentacyjny na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujący od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

zalącznik do wniosku fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

 

 

Gminna Komisja ds. PiRPA

wniosek o leczenie odwykowe

druk obowiazujący

Pobierz plik

 

 

Zasiłki rodzinne- becikowe

wniosek o becikowe na nowy okres

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

załącznik di wniosku o becikowe nowy okres

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

załącznik di wniosku o becikowe nowy okres

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

załącznik do wniosku o becikowe nowy okres

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

załącznik di wniosku o becikowe nowy okres

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik

załącznik di wniosku o becikowe stary okres

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

załącznik di wniosku o becikowe stary okres

druk obowiązujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka stary okres

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

załącznik di wniosku o becikowe stary okres

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

załącznik do wniosku o becikowe stary okres

druk obowiązujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

załącznik do wniosku o becikowe stary okres

druk obowiązujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik

 

 

Świadczenia rodzinne specjalny zasiłek opiekuńczy

wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik


zalącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik


zalącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik


zalącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik


zalącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik


zalącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na nowy okres zasiłkowy

Pobierz plik


wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik


zalącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik


zalącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik


zalącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik


zalącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik


zalącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik


zalącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy na stary okres zasiłkowy

druk obowiazujacy od 01 sierpnia na stary okres zasiłkowy

Pobierz plik