Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

„Zdrowa i aktywna rodzina”

Opublikowany 2019/12/06

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt „Zdrowa i aktywna rodzina” współfinansowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej IX-12 RPO WL 2014-2020 -11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Zaproszenie do składania ofert – Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy

Powiat lubelski zaprasza do udziału w programie ,,Opieka wytchnieniowa"

Opieka wytchnieniowa

Opublikowany 2019/08/14

Gmina Konopnica podpisała umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób  Niepełnosprawnych, zwanego „Funduszem Solidarnościowym” na dofinansowanie Zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – Moduł I – Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Od 1 lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach - m.in. bez kryterium dochodowego