Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

ZMIANA KATALOGU DOCHODU UTRACONEGO DOŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Opublikowany 2020/04/28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje, że w dniu 22 kwietnia 2020 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej wydał komunikat o rozszerzeniu katalogu dochodu utraconego przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie z art. 15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374, 567 i 568):

1. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 31 października 2021r.

2. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz. U. z 2019r. poz. 670 z późn. zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019r. do dnia 30września 2021r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 18 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie utraty dochodu prawo do świadczeń  ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z OPS w Konopnicy
telefonicznie: 815032289, 815031081 wew. 42
lub mailowo: sekretariat@opskonopnica.pl

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Konsultacje prawne, wsparcie pedagogiczne i psychologiczne

PSYCHOLOG

Opublikowany 2020/04/06

KONTAKT  Z  PSYCHOLOGIEM ds. LECZENIA UZALEŻNIEŃ W KAŻDĄ ŚRODĘ 15.00- 18.00 POD NUMEREM TELEFONU

(081)  503-10-81 WEW. 29

PROSZĘ DZWONIĆ PSYCHOLOG NIE PRZYJMUJE OSOBIŚCIE DO ODWOŁANIA

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

Opublikowany 2020/03/26

Gmina Konopnica informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 2020 r.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

-       konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

-       konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi zgodnie a art.5 i art.62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz.1172 z późn. zm

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki , zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

Gmina będzie realizowała wsparcie  poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.      

 Na 2020 rok został ustalony limit 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej  w świadczonej w ramach pobytu dziennego Gmina/Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy kwalifikuje do przyznania /przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020, zgodnie z zał Nr 8 do Programu.

  Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej

w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B, tel. 81 503 22 35

e mail: sekretariat@opskonopnica.pl.

Kierownik OPS w Konopnicy

Grażyna Zawadzka

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Koronawirus - zalecenia

Opublikowany 2020/03/12

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej.

ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »