Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Opieka wytchnieniowa

Opublikowany 2019/08/14

Gmina Konopnica podpisała umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób  Niepełnosprawnych, zwanego „Funduszem Solidarnościowym” na dofinansowanie Zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – Moduł I – Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Informacja

Opublikowany 2019/08/12

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.08.2019 r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Od 1 lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach - m.in. bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ na każde dziecko

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału w programie finansowanym ze środków rezerwy Ministra skierowanym do osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Opublikowany 2019/06/11

Osoby bezrobotne będące dłużnikami alimentacyjnymi, zarejestrowane w naszym Urzędzie, które mają pomysł na własny biznes i chcą otworzyć własną firmę mogą otrzymać  jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 20 000,00 zł. Dodatkowo dla każdego  uczestnika zostało przewidziane kompleksowe wsparcie umożliwiające reintegrację społeczną i zawodową, w postaci:

-       pośrednictwa pracy,

-       indywidualnego planu działania, 

-       jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

-       warsztatów „Bo Ty tatusiu jesteś”, których celem jest wzmocnienie i pogłębienie więzi między ojcem, a dzieckiem,

-       możliwości nawiązana współpracy z biurem rachunkowym, które oprócz standardowych usług, będą mogły świadczyć uczestnikom programu bezkosztowe doradztwo biznesowe,

-       możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnika (m.in. pracownika urzędu),

-       współpracy urzędu z kancelarią komorniczą.

Kontakt:

Anna Mazur

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11c; 20-209 Lublin

tel. (81)745-18-16 w. 259, pok. 208, e-mail: a.mazur@puplublin.pl

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

„Opieka wytchnieniowa” – edycja2019

Opublikowany 2019/04/18

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wytyczne do Programu pt. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Adresatami programu są  osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Będzie on realizowany w trzech modułach:

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.                

MODUŁ II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług

opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego:

a) w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu,

b) w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).

MODUŁ III: świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

Do tej formy wsparcia konieczne jest złożenie podania z uszczegółowionym  zakresem usług, dostarczenie  orzeczenia o niepełnosprawności i  załącznika nr 6 do Programu- Karta oceny stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthela, wypełnionego przez lekarza specjalistę – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu.

W ramach w/w programu gmina może ubiegać się o wsparcie tegoż zadania do wysokości 80% kosztów jego realizacji. Wnioski gminy mogą składać  do właściwego wojewodydo 30 kwietnia 2019 r.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 26 kwietnia 2019 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

Kierownik OPS w Konopnicy

Grażyna Zawadzka

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Nieodpłatna pomoc prawna

Czyste Powietrze

Opublikowany 2019/01/02

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ogólnokrajowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Do składania wniosków zapraszamy właścicieli nieruchomości położonych na terenie województwa lubelskiego.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start

Opublikowany 2018/07/24

300 zł – tyle wynosi jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Od dziś rodziny mogą składać wnioski online o świadczenie z programu „Dobry Start”.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »