RODO

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy z siedzibą w Kozubszczyzna 127B, tel. 81 503 22 35,  adres e-mail: ops_konopnica@poczta.onet.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej jest Iwona Wójcik, adres e-mail: iod@konopnica.eu, adres do korespondencji:  Kozubszczyzna 127B, 21-030 Motycz.