Kategorie
Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2021-2030

Zapraszamy mieszkańców Gminy Konopnica do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2021-2030

Zarządzenie  Nr 96/2021 Wójta Gminy Konopnica z dnia 28.04.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Konopnica na lata 2015-2020(do pobrania)

Projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2021-2030 (do pobrania)

Formularz(do pobrania)

Kategorie
Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy  informuje, że od dnia
1 kwietnia 2021 roku można składać także papierowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022, który zaczyna się 1 czerwca 2021 roku.

Wnioski można pobrać w siedzibie naszego Ośrodka lub ze strony internetowej   http://opskonopnica.pl/index.php/druki-i-wnioski/   
Wypełnione wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 815032289 lub pisząc maila na adres: sekretariat@opskonopnica.pl

Kategorie
Aktualności

Wykaz numerów telefonów informacyjnych dotyczących dowozu osób do punktów szczepień

tel. 81 50 31 009, 783 023 517 – SPZOZ Motycz

Godziny, w których telefon jest czynny  – 8:00 – 17:00


tel. 81 503 22 35 wew.38 – gminny koordynator dowozu do punktów szczepień

Godziny, w których telefon jest czynny  – 7:30 – 15:00

Kategorie
Aktualności

Kategorie
Aktualności

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje, że od dnia
1 czerwca 2021 roku zaczyna się nowy okres, na który będzie przyznawane świadczenie wychowawcze (500+)

Wnioski o ustalenie prawa do w/w świadczenia będzie można składać:

► od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną  za pośrednictwem: bankowości internetowej, portalu Emp@tia, oraz portal PUE ZUS

► od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną w formie papierowej

W nowym okresie zasiłkowym świadczenia będą przyznawane od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy – Dział Świadczeń Rodzinnych pod
nr telefonu 815032289 oraz 815031081 w. 42

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO – do pobrania

Kategorie
Aktualności

Ogłoszenie dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Celem uzyskania powyższego zaświadczenia należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy na załączonym do niniejszego ogłoszenia wzorze.

WNIOSEK CZYSTE POWIETRZE

Kategorie
Aktualności

STOP COVID

Kategorie
Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy poszukuje dla mieszkańca Gminy Konopnica- podopiecznego, sprawnej pralki automatycznej.

Jeśli chcielibyście Państwo przekazać nieodpłatnie powyższy sprzęt prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy, Kozubszczyzna 127B,  w godz. 7.30-15.30. Pod nr telefonu 81 503 22 35 w. 38

Kategorie
Aktualności

„Opieka wytchnieniowa” edycja 2020

Kategorie
Aktualności

„ZDROWA I AKTYWNA RODZINA”