Pracownicy socjalni

REJONY OPIEKUŃCZE
PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
OD 01.04.2023 R.

L.p.Imię i nazwisko
Miejscowość
1Starszy specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Kruk
pok. 27, tel. 81 5032235 wew 41
Marynin, Pawlin, Stasin, Radawiec Duży
2Starszy specjalista pracy socjalnej
Marcin Mazurek
pok. 27, tel. 81 5032235 wew 41
Lipniak, Kozubszczyzna, Zemborzyce: Dolne, Podleśne, Tereszyńskie, Wojciechowskie
3Pracownik socjalny
Magdalena Wadowska
pok. 24, tel. 81 5032235 wew 38
Konopnica, Motycz – Józefin, Sporniak, Szerokie, Tereszyn, Uniszowice
4Starszy specjalista pracy socjalnej
Justyna Żydek
pok. 24, tel. 81 5032235 wew 38
Motycz, Motycz Leśny, Radawiec Mały, Radawczyk Drugi