Pracownicy socjalni

REJONY OPIEKUŃCZE
PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
OD 01.02.2024 R.

L.p.Imię i nazwisko
MiejscowośćZadania
1Starszy specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Kruk
pok. 27
Marynin Kozubszczyzna Radawiec DużyRozliczanie dotacji programu „Posiłek w szkole i w domu”
Rozliczanie usług opiekuńczych
Rozliczanie należności z tytułu ustawy o pieczy zastępczej
Sprawozdania
2Starszy specjalista pracy socjalnej
Marcin Mazurek
pok. 27
Radawiec Mały Radawczyk II Stasin (Polny) Zemborzyce: Dolne, Podleśne, Tereszyńskie, Wojciechowskie
Program „Korpus wsparcia Seniorów”
Posiłki dla Obywateli Ukrainy
Sprawozdania
3Pracownik socjalny
Magdalena Wadowska
pok. 24
Konopnica Lipniak Motycz – Józefin Stasin (Leśny) Szerokie Tereszyn Uniszowice
Program „Opieka wytchnieniowa”
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
4Starszy specjalista pracy socjalnej
Justyna Żydek
pok. 24
Motycz Motycz Leśny Pawlin SporniakObsługa NK, Zespołu Interdyscyplinarnego
Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie