PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022 ROZEZNANIE POTRZEB SENIORÓW W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU – MODUŁ II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy w związku z możliwością pozyskania środków finansowych na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 prosi o zgłaszanie osobiste, telefoniczne lub przez osoby bliskie seniorom,mieszkańców Gminy Konopnica w wieku 65 lat spełniających kryteria zawarte w Programie .

Ośrodek planuje przystąpić do realizacji Modułu II tego Programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Czytaj dalej PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022 ROZEZNANIE POTRZEB SENIORÓW W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU – MODUŁ II

Dyżury w Urzędach Skarbowych w zakresie Polskiego Ładu

Od wtorku 11 stycznia w urzędach skarbowych uruchamiamy dyżury podatkowe o Polskim Ładzie.

W dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy urzędów skarbowych będą udzielać informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Informację będzie można uzyskać w urzędzie skarbowym osobiście lub kontaktując się telefonicznie. Dane teleadresowe są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Izb Administracji Skarbowych.

Od 11 stycznia będzie można umówić się na wizytę w urzędzie skarbowym dotyczącą zmian podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem, korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl.

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Gmina Konopnica do 31 grudnia 2021 r. realizuje Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” wsparcie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach powyższego programu pozyskano fundusze na pomoc dla 150 osób mieszkańców Gminy Konopnica.

Warunkiem udziału w programie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego) niezależnie od jego stopnia.

Działania w ramach programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy Zapisy i informacje pod nr. tel. (81) 503 22 35 w godzinach pracy Ośrodka. pon, śr, cz. od 7.30 do 15.30, wt. od 7.30 do 16.00, pt. 7.30 do 15.00

Decyduje Kolejność Zgłoszeń

Zapraszamy