Projekt „Aktywne Lubelskie!” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Consultor Sp. z o.o. informuje, że rozpoczęto realizację projektu
„Aktywne Lubelskie!”. Projekt „Aktywne Lubelskie!” jest
realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
Zakres interwencji: Działania na rzecz promowania aktywności
zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze
względu na płeć. Działanie 9.4 Zrównoważony rynek pracy,
Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy programu Fundusze
Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt współfinansowany ze
środków UE w ramach EFS+. Projekt współfinansowany ze środków UE
w ramach EFS+ i budżetu państwa.

Okres realizacji projektu: 02.04.2024 – 31.08.2025

Czytaj dalej Projekt „Aktywne Lubelskie!” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Informujemy,
że w sobotę 11 maja 2024 r. ,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
będzie czynny w godz. 7:30 – 15:30
(za dzień wolny w dniu 2 maja 2024 r.).

Zapraszamy

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,

W związku z przystąpieniem do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje o rekrutacji uczestników do przedmiotowego Programu.

Czytaj dalej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zrządzeniem Nr 5/2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy z dnia 20 marca 2024 r., Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy w dniu 29 marca 2024 r. (Wielki Piątek) będzie nieczynny.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i niedogodności.

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W związku z przystąpieniem do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje o rekrutacji uczestników do przedmiotowego Programu.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024