Wideotłumacz dla osób niesłyszących w Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje, że w celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i głuchoniemym funkcjonowania
w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Konopnicy daje możliwość  korzystania z pomocy wiedeotłumacza.

Wideotłumacz to usługa skierowana do osób niesłyszących, które chcą skorzystać
z pomocy tłumacza języka migowego online przy załatwianiu spraw w ośrodku..

Usługa polega na połączeniu się z tłumaczem, którego nie ma fizycznie w Ośrodku Pomocy Społecznej ale jest po drugiej stronie tableta / monitora komputera. Osoba głuchoniema, która przychodzi do ośrodk., podchodzi do oznaczonego stanowiska, przy którym znajduje się wideotłumacz.


Przy stanowisku – razem z pracownikiem – nawiązują połączenie przez internet
z tłumaczem języka migowego. Usługa wideotłumacza pozwala m.in. na swobodną
i bezpośrednią obsługę osób niesłyszących oraz na koordynowanie spraw przez osobę niesłyszącą osobiście, bez udziału pełnomocnika.

Istnieje również możliwość połączenia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej nie wychodząc
z domu poprzez stronę internetową https://tlumacz.migam.org/ops-konopnica lub aplikację mobilną Tłumacz Migam.


Osoba, która chce skorzystać z tej usługi nie musi umawiać się wcześniej, by z niej skorzystać – usługa jest świadczona na wezwanie. To dla osób niesłyszących także większa swoboda.

Stanowisko z usługą wideotłumacza znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Konopnicy pok. 26 i można z niego korzystać: od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 15:00.