„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Gmina Konopnica do 31 grudnia 2021 r. realizuje Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” wsparcie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach powyższego programu pozyskano fundusze na pomoc dla 150 osób mieszkańców Gminy Konopnica.

Warunkiem udziału w programie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego) niezależnie od jego stopnia.

Działania w ramach programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy Zapisy i informacje pod nr. tel. (81) 503 22 35 w godzinach pracy Ośrodka. pon, śr, cz. od 7.30 do 15.30, wt. od 7.30 do 16.00, pt. 7.30 do 15.00

Decyduje Kolejność Zgłoszeń

Zapraszamy