Zapraszamy do grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy dostrzegając potrzeby osób uwikłanych
w przemoc domową wychodzi z inicjatywą utworzenia grupy wsparcia, moderowanej przez psychoterapeutę ze Stowarzyszenia „Rysa” w Lublinie.
Spotkania będą odbywały się w każdy czwartek o godz. 16.00, począwszy od 12.10.2023 roku.
Osoby biorące udział w grupie wsparcia będą miały możliwość wymiany  doświadczeń,
a także ich przepracowania i otrzymania emocjonalnego wsparcia.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu telefonicznego 814401957