Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy zaprasza osoby zainteresowane pomocą w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027- Podprogram 2023, do zgłaszania się do tutejszego Ośrodka, w celu przedłożenia niezbędnej dokumentacji.
Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.
Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:
– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł
– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł
W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.
Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy. Więcej informacji pod numerem telefonu: (81) 440-19-55; 605-155-260