Złóż wniosek o 500+w aplikacji mZUS

Od 1 lutego 2023 r. możesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Jak możesz złożyć wniosek o 500+?

W tym roku wniosek o świadczenie 500+ będziesz mógł złożyćza pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzeniach mobilnych. Aplikację możesz pobrać ze sklepów Google Play
oraz AppStore.

Wniosek możeszzłożyć również za pośrednictwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

– portalu Emp@tia,

– bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie 500+?

Świadczenie 500+ otrzymasz na dziecko, które nie ukończyło 18 lat, jeśli jesteś:

– rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, który posiada obywatelstwo polskie;

– obcokrajowcem mieszkającym w Polsce, który jest obywatelami UE/EFTA;

– cudzoziemcem, który legalnie przebywa w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy.

– obywatelem Ukrainy, który przybył z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskał legalny pobyt w Polsce.

Kiedy ZUS wypłaci Ci świadczenie 500+?

Świadczenie 500+ otrzymasz jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek:

– do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

– w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

– w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

– w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,

– w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Gdzie znajdziesz pomoc w wypełnieniu wniosku o świadczenie 500+?

– Możesz skontaktować się z infolinią: 22 560 16 00 (pon.-pt. w godz. 7.00 – 18.00).

– Możesz spotkać się z ekspertem ZUS podczas e-wizyty. Umówisz się na nią na stronie https://www.zus.pl/e-wizyta. – Zapraszamy na salę obsługi klientów w najbliższej placówce ZUS.

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022 ROZEZNANIE POTRZEB SENIORÓW W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU – MODUŁ II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy w związku z możliwością pozyskania środków finansowych na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 prosi o zgłaszanie osobiste, telefoniczne lub przez osoby bliskie seniorom,mieszkańców Gminy Konopnica w wieku 65 lat spełniających kryteria zawarte w Programie .

Ośrodek planuje przystąpić do realizacji Modułu II tego Programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Czytaj dalej PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022 ROZEZNANIE POTRZEB SENIORÓW W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU – MODUŁ II

Dyżury w Urzędach Skarbowych w zakresie Polskiego Ładu

Od wtorku 11 stycznia w urzędach skarbowych uruchamiamy dyżury podatkowe o Polskim Ładzie.

W dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy urzędów skarbowych będą udzielać informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Informację będzie można uzyskać w urzędzie skarbowym osobiście lub kontaktując się telefonicznie. Dane teleadresowe są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Izb Administracji Skarbowych.

Od 11 stycznia będzie można umówić się na wizytę w urzędzie skarbowym dotyczącą zmian podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem, korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl.

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Gmina Konopnica do 31 grudnia 2021 r. realizuje Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” wsparcie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach powyższego programu pozyskano fundusze na pomoc dla 150 osób mieszkańców Gminy Konopnica.

Warunkiem udziału w programie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego) niezależnie od jego stopnia.

Działania w ramach programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy Zapisy i informacje pod nr. tel. (81) 503 22 35 w godzinach pracy Ośrodka. pon, śr, cz. od 7.30 do 15.30, wt. od 7.30 do 16.00, pt. 7.30 do 15.00

Decyduje Kolejność Zgłoszeń

Zapraszamy

Szanowni Państwo

w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ofert w ramach zapytania ofertowego nr 03/2020  z dnia 26.07.2021 na realizację usług  zgodnie ze złożoną ofertą w zakresie organizacji zgodnie z : 

– częścią 1. – 2 warsztatów kompetencji społecznych na kwotę brutto – 1 830 zł ,

– częścią 2. – 3 wyjść do kina/teatru i restauracji na kwotę brutto –  11 250 zł,

– częścią 3. – 2 spotkań edukacyjnych na kwotę brutto – 1 620 zł,

– częścią 4. – treningu rodzicielskiego dla 27 osób na kwotę brutto – 2 295 zł ,

– częścią 5. – warsztatów dla młodzieży w zakresie prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej, radzenia sobie  z problemami wieku dojrzewania na kwotę brutto – 2 070 zł

dla Uczestników Projektu „Zdrowa i aktywna rodzina” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, do  realizacji całości usług  wybrano SDESIGN Spółdzielnia Socjalna ul. Urzędowska 36C, 23-200 Kraśnik.