Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy poszukuje osoby chętnej do podjęcia zatrudnienia na stanowisku Asystent rodziny na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa.

Asystentem rodziny może zostać osoba, która legitymuje się stosownym wykształceniem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (minimum średnim) oraz doświadczeniem. Wymogi kwalifikacyjne dotyczą posiadania wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku, uzupełnionego szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną. Dodatkowo, koniecznym warunkiem zatrudnienia jest udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Od osób z wykształceniem średnim, oczekuje się odbycia szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowania co najmniej 3-letniego stażu pracy z dziećmi lub rodzinami. Szczegółowy zakres programowy szkoleń na stanowisku asystenta rodziny w zakresie pracy z rodziną zostanie określony w akcie wykonawczym do ustawy.

Ponadto, asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie. Asystentem rodziny może zostać osoba nie karana, której władza rodzicielska nigdy nie była i nie jest w żaden sposób, zawieszona, ograniczona lub odebrana. Ponadto przy obsadzaniu stanowiska przez osoby, na które został nałożony obowiązek alimentacyjny, rozpatrywane winno być wypełnianie tego obowiązku.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt e-mail lub telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy: tel. (81) 440-19-57, adres e-mail: sekretariat@opskonopnica.pl do dnia 24 marca 2023 r.

Złóż wniosek o 500+w aplikacji mZUS

Od 1 lutego 2023 r. możesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Jak możesz złożyć wniosek o 500+?

W tym roku wniosek o świadczenie 500+ będziesz mógł złożyćza pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzeniach mobilnych. Aplikację możesz pobrać ze sklepów Google Play
oraz AppStore.

Wniosek możeszzłożyć również za pośrednictwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

– portalu Emp@tia,

– bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie 500+?

Świadczenie 500+ otrzymasz na dziecko, które nie ukończyło 18 lat, jeśli jesteś:

– rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, który posiada obywatelstwo polskie;

– obcokrajowcem mieszkającym w Polsce, który jest obywatelami UE/EFTA;

– cudzoziemcem, który legalnie przebywa w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy.

– obywatelem Ukrainy, który przybył z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskał legalny pobyt w Polsce.

Kiedy ZUS wypłaci Ci świadczenie 500+?

Świadczenie 500+ otrzymasz jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek:

– do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

– w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

– w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

– w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,

– w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Gdzie znajdziesz pomoc w wypełnieniu wniosku o świadczenie 500+?

– Możesz skontaktować się z infolinią: 22 560 16 00 (pon.-pt. w godz. 7.00 – 18.00).

– Możesz spotkać się z ekspertem ZUS podczas e-wizyty. Umówisz się na nią na stronie https://www.zus.pl/e-wizyta. – Zapraszamy na salę obsługi klientów w najbliższej placówce ZUS.