Rekrutacja uczestników do projektu„Aktywny Senior w Gminie Konopnica”